4 ธ.ค. 2563
14:21
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 26,234 26,309
Shining Gold 99.99% LBMA 27,193 27,263
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 26,200 26,300
Gold Spot $1,842.4 $1,842.8
ค่าเงินบาท 30.11 30.18
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก