1 มี.ค. 2564
1:04
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 24,989 25,069
Shining Gold 99.99% LBMA 25,896 25,971
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 25,000 25,100
Gold Spot $1,734.3 $1,734.5
ค่าเงินบาท 30.42 30.49
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก