20 ม.ค. 2561
1:54
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 20,086 20,141
Shining Gold 99.99% LBMA 20,817 20,867
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 20,050 20,150
Gold Spot $1,333.5 $1,333.8
ค่าเงินบาท 31.83 31.9
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก