17 ก.ค. 2561
9:05
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 19,489 19,549
Shining Gold 99.99% LBMA 20,211 20,256
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 19,550 19,650
Gold Spot $1,240.0 $1,240.4
ค่าเงินบาท 33.21 33.28
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก