25 ต.ค. 2564
7:10
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 28,251 28,316
Shining Gold 99.99% LBMA 29,284 29,344
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 28,200 28,300
Gold Spot $1,794.4 $1,794.7
ค่าเงินบาท 33.3 33.37
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก