18 มี.ค. 2561
12:26
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 19,371 19,431
Shining Gold 99.99% LBMA 20,077 20,127
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 19,400 19,500
Gold Spot $1,313.7 $1,314.0
ค่าเงินบาท 31.15 31.22
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก