20 ก.ค. 2562
22:35
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 20,744 20,809
Shining Gold 99.99% LBMA 21,520 21,575
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 20,700 20,800
Gold Spot $1,425.3 $1,425.5
ค่าเงินบาท 30.8 30.87
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก