23 ก.ย. 2560
21:36
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 20,259 20,319
Shining Gold 99.99% LBMA 21,006 21,056
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 20,250 20,350
Gold Spot $1,297.1 $1,297.5
ค่าเงินบาท 33.03 33.1
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก