17 พ.ย. 2562
18:54
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 20,980 21,040
Shining Gold 99.99% LBMA 21,750 21,800
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 20,950 21,050
Gold Spot $1,467.7 $1,468.0
ค่าเงินบาท 30.22 30.29
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก