16 พ.ย. 2561
9:55
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 18,927 18,992
Shining Gold 99.99% LBMA 19,628 19,678
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 18,900 19,000
Gold Spot $1,214.5 $1,214.8
ค่าเงินบาท 32.96 33.03
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก