20 พ.ย. 2560
22:37
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 19,931 19,986
Shining Gold 99.99% LBMA 20,658 20,703
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 19,950 20,050
Gold Spot $1,285.4 $1,285.7
ค่าเงินบาท 32.77 32.84
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก