27 ก.พ. 2563
10:59
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 24,770 24,845
Shining Gold 99.99% LBMA 25,676 25,751
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 24,700 24,800
Gold Spot $1,650.8 $1,651.1
ค่าเงินบาท 31.74 31.81
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก