25 ก.ย. 2563
19:15
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 27,794 27,869
Shining Gold 99.99% LBMA 28,803 28,873
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 27,850 27,950
Gold Spot $1,858.9 $1,859.2
ค่าเงินบาท 31.58 31.65
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก