21 ม.ค. 2562
22:28
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 19,230 19,285
Shining Gold 99.99% LBMA 19,931 19,976
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 19,200 19,300
Gold Spot $1,279.9 $1,280.2
ค่าเงินบาท 31.75 31.82
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก