26 พ.ค. 2561
12:54
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 19,641 19,691
Shining Gold 99.99% LBMA 20,355 20,400
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 19,600 19,700
Gold Spot $1,301.5 $1,301.7
ค่าเงินบาท 31.9 31.97
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก