28 ก.ค. 2560
1:44
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 19,866 19,926
Shining Gold 99.99% LBMA 20,598 20,643
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 19,850 19,950
Gold Spot $1,262.2 $1,262.6
ค่าเงินบาท 33.29 33.36
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก