27 พ.ค. 2562
7:58
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 19,292 19,357
Shining Gold 99.99% LBMA 19,999 20,054
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 19,300 19,400
Gold Spot $1,284.6 $1,284.9
ค่าเงินบาท 31.76 31.83
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก