20 ก.ย. 2561
9:10
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 18,445 18,505
Shining Gold 99.99% LBMA 19,116 19,166
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 18,450 18,550
Gold Spot $1,205.8 $1,206.1
ค่าเงินบาท 32.31 32.38
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก