28 พ.ค. 2560
19:16
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 20,363 20,418
Shining Gold 99.99% LBMA 21,108 21,153
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 20,350 20,450
Gold Spot $1,266.8 $1,267.1
ค่าเงินบาท 34 34.07
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก