9 เม.ย. 2563
23:02
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 25,602 25,797
Shining Gold 99.99% LBMA 26,646 26,831
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 25,250 25,450
Gold Spot $1,683.0 $1,683.6
ค่าเงินบาท 32.62 32.69
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก