18 ก.ย. 2562
1:51
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 21,633 21,708
Shining Gold 99.99% LBMA 22,428 22,493
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 21,600 21,700
Gold Spot $1,503.2 $1,503.4
ค่าเงินบาท 30.47 30.54
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก