19 มี.ค. 2562
4:25
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 19,503 19,568
Shining Gold 99.99% LBMA 20,223 20,278
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 19,450 19,550
Gold Spot $1,303.5 $1,303.9
ค่าเงินบาท 31.65 31.72
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก