9 ก.ค. 2563
7:54
ลูกค้าขาย ลูกค้าซื้อ
Shining Gold 96.5% 26,557 26,632
Shining Gold 99.99% LBMA 27,539 27,604
ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 24 ช.ม. ShiningGold.com 02-626-2222
ราคาสมาคมฯ 26,450 26,550
Gold Spot $1,806.6 $1,806.9
ค่าเงินบาท 31.11 31.18
ทองคำแท่งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ราคาตลาดโลก