OUR Story

Shining Gold Group
จากประสบการณ์และความชำนาญอันยาวนานกว่า 60 ปี จากรุ่นสู่รุ่น...ณ ปัจจุบัน ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างร้านทองในเครือเจี่ยเจี้ยเชียง ซึ่งมีชื่อเสียงและความชำนาญในด้านการขายทองรูปพรรณ และเป็นผู้บุกเบิกการผลิตทองรูปพรรณในย่านบริเวณสะพานใหม่ดอนเมือง

ABOUT SHINING GOLD GROUP

Shining Gold Group...ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี จากรุ่นคุณปู่ ที่เดินทางมาจากประเทศจีน และเริ่มบุกเบิกกิจการ ด้วยความมานะ ความตั้งใจ และความสามารถ จึงทำให้ท่านมีชื่อเสียงในฐานะช่างทองฝีมือดีคนหนึ่ง ท่านได้วางรากฐานในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นอย่างดี ร้านทอง เจี่ย เจี้ย เชียง (ย่านสะพานใหม่)ิซึ่งถือกำเนิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของท่าน ซึ่งยึดหลักแนวคิด “เปอร์เซนต์ทองได้มาตรฐาน งานมีคุณภาพ ฝีมือปราณีต ราคายุติธรรมที่มาพร้อมกับความเป็นกันเองกับลูกค้า” และจากแนวทางในการบริหารงานของท่าน ท่านได้สร้างงานและสร้างคน..... ช่างทองที่มีความสามารถหลายคนถือกำเนิดขึ้นที่ร้านทอง เจี่ย เจี้ย เชียง แห่งนี้ และธุรกิจร้านทองก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจนมีชื่อเสียงมากในย่านสะพานใหม่

SHINING GOLD GROUP

ณ ปัจจุบัน ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายทองคำ อย่างครบวงจร ภายใต้การบริหารงานของ คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน ประธานกรรมการบริหาร
Shining Gold Group ...ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป ประกอบด้วย 3 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ห้างทอง ซินเจี้ยเชียง จำกัด บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด และบริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

Highest Quality Gold

ก้าวที่เติบโต...จากตลาดการค้าทองปลีก สู่ตลาดการค้าทองส่งจากประสบการณ์ด้านการค้าปลีกในเครือร้านทอง เจี่ย เจี้ย เชียง และความชำนาญที่สั่งสมมาจนเรียกได้ว่ามีฝีมือในการรับผลิตทองรูปพรรณต่างๆ ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป จึงได้ขยายฐานธุรกิจ ด้วยการเปิดธุรกิจค้าส่งทองคำรูปพรรณขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ในนามบริษัท ห้างทอง ซินเจี้ยเชียง แล้วด้วยวิสัยทัศน์ของคุณสมศักดิ์ ตัณฑชน ท่านได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตทองคำรูปพรรณที่ทันสมัยส่งตรงมาจากประเทศอิตาลีเข้ามาผสมผสานการผลิตร่วมกับช่างทองไทยที่มากฝีมีอ และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลโลกจนได้รับสมญานามว่า“ที่สุดของทองโป่ง 96.5% เจ้าแรกของประเทศไทย” ซึ่งรวมไปถึงการจัดจำหน่ายเครื่องประดับทองคำ เงิน และทองคำ9/10/18/22K ตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

MADE TO ORDER

การดำเนินการบริหารของ ...ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป นั้น ยังได้มีการขยายตลาดออกไปยังร้านค้าส่งต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นธุรกิจคู่ค้าแทนการเป็นคู่แข่งและยังได้มีการศึกษาวิจัยพัฒนางานผลิตทองรูปพรรณอยู่ตลอดเวลา
เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ AEC การพัฒนาทองรูปพรรณจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และไม่เพียงผลิตทองรูปพรรณเพื่อส่งขายบริษัทในเครือ ยังรับสั่งงานผลิตตามความต้องการของลูกค้าจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ ทองคำบริสุทธิ์ 99.99%ทองคำ 96.5%, ทองคำขาว, ทองชมพู และเงิน 


GREEN FACTORY

โรงงานทอง ...เพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อม โรงงานชายน์นิ่ง โกลด์จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ... ที่เราใส่ใจ สืบเนื่องมาจากการขยายธุรกิจในส่วนของตลาดค้าส่งทองรูปพรรณ ...ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ปจึงได้นำเทคโนโลยีการผลิตทองคำ และขั้นตอนวิธีการจากโรงงานทองขนาดใหญ่ในต่างประเทศเข้ามาปรับใช้เพื่อปรับปรุงการผลิตทองรูปพรรณแบบเก่าๆตลอดจนการแยกสกัดทองคำ และเงินเพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งแต่ละกระบวนการผลิตจะคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ ในส่วนของการลดต้นทุนและการรักษาสิ่งแวดล้อมยังถือเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานของเรา ชายน์นิ่ง โกลด์ กรุ๊ป ต้องการหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมจากสารพิษที่เกิดจากโรงงานทองอาทิเช่น ทองแดงก็สามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อีกครั้ง และน้ำทิ้งก็สามารถนำมาบำบัดเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรต ในการปลูกผัก ปลูกข้าวและสนามหญ้า ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของผลผลิตจากทางโรงงาน ชายน์นิ่ง โกลด์ นั่นเอง

GOLD ONLINE

Gold Online อีกหนึ่งช่องทางสำหรับลูกค้า Shining Gold Group เพื่อขยายฐานธุรกิจทองคำให้ครบวงจร จึงได้มีการก่อตั้งบริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน ขึ้น เพื่อนำเข้า และส่งออกทองคำแท่ง เม็ดเงิน รวมไปถึงการ ซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจในระบบที่เสถียร รวดเร็ว และปลอดภัย และเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าไป สู่ลูกค้ารายย่อยการซื้อขายทองคำจึงสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 บาทเป็นต้นไป จากแนวคิดนี้ ชายน์นิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมและการสะสมทองคำจึงได้ริเริ่มรูปแบบทองคำสำหรับคนทำงานและกลุ่มนักศึกษาสามารถซื้อทองสะสมหรือออมทองได้ตั้งแต่1 กรัม, 1 สลึง เป็นต้น นอกจากนั้นเรายังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในการลงทุนทองคำเตรียมไว้สำหรับให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกคน 
OUR Credential

 • CAT

 • TURE

 • DTAC

 • YAMAHA

 • TAO KAE NOI

 • TESCO LOTUS

 • BIG C

 • SAIJO DENKI

 • EGAT

 • PEA

 • MWA

 • AIR RADIO

 • BAAC