เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการขยายตัวทางศก.ที่ต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง กนง.ประเมินศก.ไทยปี 67 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากภาคการส่งออก และการผลิต เนื่องจากอุปสงค์โลก และศก.จีนฟื้นตัวช้า รวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้