ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.7% จาก 3.9% ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐ 8.7 ล้านตำแหน่งในเดือนต.ค.ต่ำสุดนับตั้งแต่มี.ค.2021 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% (mom) แต่อัตราการเติบโตต่อปียังคงที่ ที่ 4.0% ด้วยประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 2.4% ในช่วง 1 ปีผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2%