การจ้างงานนอกภาคเกษตร (ADP) ของสหรัฐ ในเดือนส.ค.ประกาศเพิ่มขึ้นเพียง 177K น้อยกว่าคาดที่ 195K ค่าจ้างรายปีเพิ่มขึ้น 5.9% ขณะที่การประมาณการ real-GDP ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเพียง 2.1% น้อยกว่าประมาณการล่วงหน้าเมื่อเดือนก่อนที่ 2.4% สะท้อนถึงการลงทุนสินค้าคงคลังภาคเอกชน และการลงทุนคงที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยลดลง ซึ่งบางส่วนได้รับการชดเชยจากการใช้จ่ายของภาครัฐที่สูงขึ้น