ที่เกี่ยวกับการลดปริมาณการจำหน่ายยาผิดกฎหมาย ซึ่งสารตั้งต้นส่วนใหญ่ผลิตในจีน และเม็กซิโก ทั้งนี้เมื่อพ.ย.ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารของไบเดนได้ถอดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของจีน ออกจากบัญชีดำ ส่งผลให้มีการยกเลิกการคว่ำบาตรห้องปฏิบัติการยาเสพติด ที่หวังว่าความร่วมมือทวิภาคีที่มากขึ้น จะช่วยให้ทั้ง 2 ประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่ายขึ้น