คริสติน ลาการ์ด เผยว่า ศก.มีแนวโน้มซบเซาในไตรมาสที่ 4 แรงกดดันด้านราคาอยู่ในระดับสูง แต่มาตรการบางอย่างเริ่มผ่อนคลายลง
ความคาดหวังระยะยาว ของอัตราเงินเฟ้อระยะยาวส่วนใหญ่อยู่ที่ 2% ความเสี่ยงในการเติบโตมีแนวโน้มลดลง อัตราเงินเฟ้อคาดว่า จะผ่อนคลายต่อไปในปี 2024