•     เมื่อท่าน พบ Left Shoulder& Head แล้ว ส่วนใหญ่จะได้กำไรจาก Right Shoulder มากกว่า ความสูงของ Left Shoulder
  •    เมื่อราคามีการหลุด Neckline ไม่ว่าจะทาง ขึ้น หรือ ลง แล้ว ส่วนใหญ่มักจะได้กำไร เพิ่ม จากความสูงระหว่าง Head และ Neckline ไปอีกหนึ่งทอด ประมาณ 80-100%
  •    ตี Neckline ผิด ทำให้วาง Stop-loss ผิดจุด
  •    เกิด Pattern ซ้อนทำให้การทำกำไรไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่ควรจะเป็น หรือ มีการ Breakout Trend จนเกิดการขาดทุนอย่างมาก

ด้วยเหตุที่ข้อด้อยข้อที่ 2 มักทำให้เกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ ผู้เขียนจึงขอหยิบยกประเด็นนี้มาอธิบาย พร้อม ภาพประกอบโดยสังเขป

“ วิธีการสังเกตว่า Pattern แปรเปลี่ยนหรือไม่ ”

จุดที่    1   : หากตีเส้น Neckline ที่ RSI  ทันทีที่ท่านพบว่า L เริ่มใหญ่กว่า H แสดงว่ามีโอกาสที่จะ Break ไหล่ขวาแล้วกลับกลายเป็น Pattern ใหม่

จุดที่   2   : หา Pattern ใหม่ เพื่อพิจารณาว่า ท่านไหวที่จะถัวเฉลี่ยหรือไม่ หากระยะทางไกลจากเป้าหมายของ Pattern ใหม่ ก็ควร Stop-loss ออกมาก่อน [ ตามตัวอย่าง พบว่า เป้าหมายของ R กับ Double ห่างกันเพียง 13 เหรียญ จึงเลือกที่จะถัวเฉลี่ย และ ตั้ง Stop-los หลัง Break Double Top ไปแล้ว

จุดที่  3   :  พบ Pattern ซ้อนใหม่ คือ Up Channel ทำให้ได้กำไรอีก100% หลังหลุด Neckline ของ H&S อีกครั้ง