เนื่องจาก ยังคงประเมินผลกระทบของแผ่นดินไหวทางตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อปีใหม่ แต่จะเน้นไปที่วิธีที่ผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะ อธิบายถึงความคืบหน้าในการบรรลุวงจรราคาค่าจ้างที่เป็นบวก และสัญญาณอื่น ๆ ของการขึ้นราคาในฤดูใบไม้ผลิ