ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกหรือไม่ ซึ่งหากจีนยอมรับจะทำให้เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินที่อยู่บนพื้นแผ่นดินจีนได้ (ซึ่งได้แก่ ที่ดิน และการพัฒนาอสังหาฯ ที่ได้รับการจำนองเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึงธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจ) โดยกระบวนการอาจใช้เวลานานหลายปีจึงจะเสร็จสิ้น