ซึ่งภารกิจหลักขณะนี้ของเฟด คือการปรับเทียบนโยบายในลักษณะที่ไม่ผ่อนคลายมากเกินไป และปล่อยให้อัตราเงินเฟ้อกลับมา หรือคงนโยบายเข้มงวดนานจนทำให้เกิดภาวะศก.ถดถอย ซึ่งมีช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างสิ่งที่เฟดระบุไว้ในแง่ของการลดดอกเบี้ย และสิ่งที่ตลาดคาดหวัง