ลดติดต่อกัน 11 เดือน ซึ่งเงินเฟ้อที่ชะลอตัว เป็นตัวเปิดทางให้เฟดลดดอกเบี้ยในปีนี้ แม้ว่า จะไม่เต็มใจดำเนินการตั้งแต่มี.ค.ก็ตาม ในขณะที่เฟดต้องการป้องกันการเร่งตัวของเงินเฟ้ออีกครั้ง แรงกดดันด้านราคาที่อ่อนตัวลงอีกยังเสี่ยงต่อการทำให้นโยบายมีข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งเป็นช่วงที่ศก.เข้าสู่ภาวะถดถอย