ซึ่งเน้นสานต่อนโยบายของนางไช่ ย้ำว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจีน ให้คำมั่นจะรักษาสถานะเดิมของไต้หวันต่อไป ประกอบกับจะพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับจีน และโน้มน้าวสู่การเจรจาพูดคุย ให้สามารถลดความเสี่ยงในช่องแคบไต้หวัน ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งได้สะท้อนว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในไต้หวันได้มองข้ามคำขู่ของจีนว่า การเลือกตั้งใหม่นั้น จะเพิ่มความเสี่ยงของขัดแย้ง