…..ทองคำพยายามเลี้ยงฐาน 1798 เพื่อกลับมาทดสอบต้าน 1834 อีกครั้ง ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงติดแนวต้าน 32.93 เช่นกัน จึงทำได้เพียงแค่รอย่อเข้าซื้อเล่นรอบสั้นๆ มี SL ต่ำไปก่อนจนกว่าจะเห็นชัดว่า เงินบาทหรือว่า Gold Spot ตัวหนึ่งตัวใดสามารถ Break แนวต้านด้านบนขึ้นไปได้จริง ๆ จึงค่อยปรับกลยุทธ์กันใหม่….

TREND : SW Down for Rebound
กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :
ย่อตัว Open Long [SL=1787]

แนวต้าน     1812 / 1821 / 1827
แนวรับ        1809 / 1798 / 1790
Stop-loss    1787

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

ราคาไทยรอย่อตัวเข้าซื้อ เว้นระยะ เล่นรอบ
แนวต้าน        28260    / 28360 / 28470
แนวรับ      28170-120 / 27930 / 27820