….. ทองคำยังคงติดแนวต้านสำคัญ 1794 – 1797 อยู่ ขณะที่ภาพรวมายเดือนยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวมีเพียงเทคนิคอลรีบาวน์ในสัญญาณย่อยตั้งแต่รายวันลงไปเท่านั้น กลยุทธ์ทำได้เพียง เมื่อ Break 1797 ค่อย Follow Buy ตาม กับ รอย่อตัวตั้งรับเท่านั้น ….

TREND : Small Down for Rebound
กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :
" Break 1797 Follow Buy [SL=1791] แต่หากยังไม่ Break รอย่อตัว Open Long 1787/1779 [SL=1774] "

แนวต้าน     1794-97 / 1802 / 1812
แนวรับ       1787 / 1779 / 1763
Stop-loss   1774

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

” รอเทส Break 27240 หากไม่ผ่านระวังปรับฐานใหม่ให้เข้าซื้อ “
แนวต้าน    27240 / 27335 / 27400
แนวรับ       27140 / 27070 / 26870