…. ทองคำเลี้ยงตัวขึ้นแบบอ่อนกำลังและดูเหมือนจะติดแนวต้าน 1818-21 พอสควร …..

               ขณะที่ค่าเงินบาทยังสามารถอ่อนค่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่องใน Range 32.28-32.72 ดังนั้นหากจะ Open Short เพราะมองว่า Spot สามารถทำย่อได้ก็ควรได้ระดับแนวต้านใกล้ SL 1821 แต่หากจะทำการ Open Long เพราะมองว่าบาทยังอ่อนค่าต่อ ก็ควรรอ Gold Spot ย่อลงเพื่อเพิ่มช่องแกปน่าจะดีกว่า

TREND : SW in Box
กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :
Rebound Open Short 1818-21 [SL=1825] ย่อตัว Open Long 1793/1786-83 [SL=1780]

แนวต้าน     1810 / 1821 / 1830
แนวรับ       1793 / 1786-83 / 1776
Stop-loss   ตามแต่กรณี

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อ แต่ Gold Spot ยังคงติดแนวต้าน 1821 รอย่อตัวแบ่งเข้าซื้อเล่นรอบ
แนวต้าน      27825 / 27910 / 28090
แนวรับ        27700 / 27525 / 27450