ทองคำยังเคลื่อนในกรอบ Pattern เดิม คือ Expanding Triangle ทำให้กรอบบน – ล่างจะกว้างขึ้น จุดเปลี่ยนบนยังคงเดิม คือ 1809 จุดล่างสามารถต่ำลงได้อีกบริเวณ 1778 อาศัยจังหวะดังกล่าวย่อตัว Open Long [เคร่งครัด SL]

TREND : SW Down for Rebound

กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :

กลยุทธ์ ย่อตัว Open Long 1787/1779 [SL=1775] สำหรับท่านรับไม้แรกแล้ววาน 1793 สามารถตั้งจุดเผื่อถัวอีกครั้ง 1779 SL จุดเดียวกัน

แนวต้าน      1798 / 1802 / 1811
แนวรับ        1787 / 1779 / 1768
Stop-loss    1775

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

ราคาทองคำไทยรอย่อตัวน่าเข้าซื้อเมื่อแนวรับ 2 มาถึง
แนวต้าน       27935 / 27995 / 8090
แนวรับ               –    / 27725 / 27615