ทองคำรีบาวน์ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของ Down Trend Channel แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สมควรแก่การ BET ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแนวดังกล่าวบริเวณ 1805 จึงพิจารณาแบ่งจุดเข้าเป็น 2 จุด คือ เผื่อขาดจึงเข้าก่อน 1790 และเผื่อเหลือ เข้าอีกจุดบริเวณ 1805-07 ทั้งนี้ทองไม่ควรทะลุผ่าน 1810 มิเช่นนั้นอาจเกิด Panic Buy ขึ้นต่อได้ จึงควรเคร่งครัด SL

TREND : Rebound for SW Down
กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :
รีบาวน์ Open Short 1790/1805-07 Stop-loss 1810

แนวต้าน     1790 / 1805-07 / 1816
แนวรับ        1780 / 1772 / 1759
Stop-loss    1810

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

ราคาไทยเริ่มระมัดระวังการปรับฐาน
แนวต้าน    28210-40/28370/28530
แนวรับ       28130/27870/27780