ทองคำยังคง Sideway ในกรอบกว้าง เกิด Pattern ซ้อน ลักษณะ ที่เป็น right H&S แนวต้านไม่ควรเกิน 1793 ซึ่งหากเกินจะมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะเลี้ยงตัวเป็น Extension triangle ในกรอบที่กว้างแนวต้านใหม่ 1808-12 แทน ขณะที่ภาพรวมค่าเงินบาทยังสามารถแข็งค่าต่อได้ จึงเลือกกลยุทธ์รีบาวน์ Open Short ลงทุนสั้นก่อน

กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :

Rebound Open Short 1793 วาง Stop-loss 1802

แนวต้าน      1793/1808/1820
แนวรับ        1779/1768/1758
Stop-loss    1802

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

ราคาทองคำไทยการรีบาวน์ยังจำกัดอยู่ในกรอบ
แนวต้าน        28180/28340/28400
แนวรับ          28075/27975/27870