ทองคำยังคง Sideway ในกรอบกว้าง ของ Pattern ซ้อน right H&S ที่แนวต้านไม่ควรเกิน 1793 และ Extension triangle ที่สามารถทำให้แนวต้านขยับตัวได้สูงถึง 1808-12 เลยทีเดียว ซึ่งสัญญาณยังไมาปรากฏชัดว่าจะเลือก Pattern ใด ในเมื่อแต่ละ Pattern ก็เป็นเอกแต่ละ Timeframe เช่นเดียวกัน ขณะที่เหลือเวลาเพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ดีที่จะประชุมเฟดจึงยังควรระมัดระวังข่าวที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ ท่ามกลาง Vix Index ที่ขยับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่มีนาปีที่แล้ว

กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :

Open Long 1782-80 /1774 [SL=1772] ** ระวังแถวแนวต้าน 1795 เป็นพิเศษ **

แนวต้าน      1793-95/1800/1808
แนวรับ         1782-80/1774/1766
Stopl-loss    1772

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ
แนวต้าน      28250/28315/28380
แนวรับ         28155/28080/27965