….  ทองคำเคลื่นอไหว SW Down ในกรอบ โดดยพยายามเลี้ยงตัวเหนือแนวฐาน 1780 เพื่อกลับมาทดสอบ 1817 อีกครั้ง ภาพรวมรายสัปดาห์กดตัวลง ขณะที่รายเดือนยังตงเลี้ยงตัวขึ้นได้ จึงยังคงเลือกเสี่ยง Open Long ระมัดระวังค่าเงินบาทแนวต้าน 32.96 และ 33.09 เป็นสำคัญ ….

TREND : SW Down for Rebound
กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :
Open Long 1793/1780 เล่นรอบในสัปดาห์ [SL=1777]

แนวต้าน      1807 / 1817 / 1826-29
แนวรับ         1793  / 1780 / 1766
Stop-loss    1777

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

ราคาไทยย่อซื้อเพียงเล่นรอบก่อน ระมัดระวังค่าเงินบาท 33.09
แนวต้าน     28080/28210/28350
แนวรับ       27980/2785027670