ภาพรวมแนวโน้มทองคำวันแรกของสัปดาห์นี้ยังค่อนข้างดูยาก เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยชี้นำทั้งจากเทคนิค และพื้นฐานข่าว ส่วนใหญ่จะเป็นการรอความคืบหน้าจากข่าวเป็นหลัก หากพิจารณาจากเทคนิครายสัปดาห์ตัวบ่งชี้ที่พอจะดูได้เบื้องต้นคือ หากทองคำไม่สามารถ break 1817 ได้จะเริ่มมีความกังวลเรื่องการปรับฐานมากขึ้น แต่หาก break ได้ แม้ยังไม่มีข่าวเข้ามา support แต่ด้วยแนวโน้มเทคนิคเชื่อว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาให้กลับมาทดสอบ 1832 อีกครั้งได้ไม่ยากเช่นกัน ภาพรวมวันนี้ยังคงเลือกกลยุทธ์เทรนด์เดิมไปก่อนคือ Open Long

กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น :

Open Long 1802/1792-89 [SL=1783]

แนวต้าน       1812/1819-22/1831
แนวรับ          1802/1792-89/1777
Stop-loss     1783

การคาดการณ์ราคาทองคำไทย

ราคาไทยยังรอเลือกทิศทาง
แนวต้าน       28625/28720/28800
แนวรับ         28555/28460/28325