และ BOJ จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ หากแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ