ผู้ว่าการเฟดคลีฟแลนด์ ลอเลตตา เมสเตอร์ คาดว่า เฟดมีแนวโน้ม จะลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งหากเงินเฟ้อไม่ลดลง เฟดก็สามารถคงนโยบายปัจจุบันไว้ก่อนได้ และคาดว่า ความมั่นใจในการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ หากศก.ดำเนินไปตามที่คาดไว้ได้ #SGB