ขณะที่ก็พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ เฟดมีเวลาที่จะอดทนกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลทางศก.มีความโดดเด่นทั่วทุกด้าน มีความเป็นไปได้อย่างมากที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังอยู่ในระดับสูง