ว่า จะเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% ชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อชาวสหรัฐสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางศก.ต่อไปได้ในปี 2024 แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์จะคาดว่าการจ้างงาน และการใช้จ่ายจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว #SGB