การเติบโตของรายได้เฉลี่ยเร่งตัวขึ้นที่ 4.1% ตัวเลขที่ยังแข็งแกร่ง สะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงไม่ค่อยได้ส่งผลต่อการจ้างงาน เป็นตัวสนับสนุนแนวโน้มการคงดอกเบี้ยในระดับสูงของเฟด และบั่นทอนการคาดหวังถึงการลดดอกเบี้ย 6 ครั้งในปีนี้ ลดลงเป็น 5 ครั้ง #SGB