หลังจากที่ขาดดุล $129.4 พันล้าน ในเดือนธ.ค.เพียงเดือนเดียว การขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าปีที่แล้ว 52% ส่งผลให้หนี้รัฐบาลรวมทะลุไป $34 ล้านล้านเป็นครั้งแรกแม้ว่าฝ่ายบริหารไบเดน จะรับรองว่าพ.ร.บ.ลดเงินเฟ้อ นอกจากลดเงินเฟ้อแล้ว ยังจะช่วยลดการขาดดุล หลายแสนล้านได้อีกด้วย