จากการลดลงในการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะกระตุ้นให้เกิดภาวะถดถอยเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับลดดอกเบี้ยลงมากกว่า 225 pbs. มากกว่าที่หลาย ๆ สำนักในวอลล์สตรีทคาดไว้กันที่ประมาณ 150-175 bps. และยังมากกว่าที่เฟดได้คาดไว้ว่าจะลดดอกเบี้ยลง 75 bps.เท่านั้น