จุดเด่นของ Bullish – Bearish Divergence Signal
  • “Signal Reverse” ส่งสัญญาณการกลับตัวที่แน่นอน
  • “Follow Break Point” หาจุด Follow Break ได้แม่นยำกว่า + สร้างโอกาสในการเข้าไม้ลงทุน
  • “Stop-loss Point If you Wrong before” พยากรณ์จุดสิ้นสุด หากท่านอยูในสถานะ ตรงข้ามจาก เทรนด์ ปัจจุบัน ตำแหน่งที่ 4 จะเป็นเครื่องยืนยันให้ท่านควร Stop-loss เพื่อกลับฝั่งเข้าลงทุนใหม่หรือไม่
  • “Begin New Price Pattern Chart / More Profit / Actually Target ” เป็นจุดเริ่มต้นของ Cup Pattern ที่สามารถพยายกรณ์เป้าหมาย ในการทำกำไรได้แน่นอนกว่า ทั้งนี้กำไรจะมากหรือน้อยขึ้น อยู่กับ Timeframe ที่ท่านพบ

“วิธีการใช้งานนั้น ก็ไม่ยากนัก”

              เมื่อพบ Bullish Divergence แสดงว่าเทรนด์จะกลับจากลงเป็นขึ้น  : พิจารณาด้านซ้ายมือของท่าน ว่าราคาปรับตัวลง จนทำให้ RSI ตำกว่าระดับ 30 แล้วหรือยัง / หากต่ำลงกว่า 30 แล้วให้ท่าน แบ่งไม้การลงทุนเป็น 4 ไม้ เลือกใช้เพียง 2 ไม้ ไม่เกิน 3 ไม้ คือ ไม้ที่ 1  Open Long เมื่อ RSI ต่ำกว่าระดับ 30 แล้วสามารถหักหัวขึ้นมาได้  หลังจากนั้น RSI จะค่อย ๆ รีบาวน์ จุดที่เหมาะสมอยูในช่วง Range 35-40 แต่ไม่ควรเกิน 50 แล้วหักหัวลง จุดที่ 3 ราคาย่อตัวลง แต่ไม่เกิด New Low ในขณะที่ Indicators เกิด New Low เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามนี้ แล้ว จุดที่ 4 ให้ท่านเตรียม Follow BUY อีกครั้ง โดยสังเกตจาก RSI จุดที่ 4 ต้องทะลุผ่าน แนวระดับจุดที่ 2 ขึ้นมาได้ ณ จุดนี้ท่านเข้าลงทุน 2 ไม้เรียบร้อยแล้ว การปิดทำกำไรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ 1. RSI วิ่งขึ้นไปไม่ผ่าน 50 แต่หากผ่านได้นั้น ท่านจะสามารถ Follow BUY เพิ่มได้เป็นไม้ที่ 3 เพื่อรอทยอยปิดทำกำไร ทั้ง 3 ไม้ใกล้ หรือแนวระดับ 70 ขึ้นไป ส่วนการพิจารณา Bearish Divergence พร้อมปัญหาที่ทำให้ท่านไม่สามารถทำกำไรได้ จะขออนุญาตกล่าวถึงในฉบับถัดไปค่ะ