……  การพยากรณ์แนวโน้มทองคำระยะยาว ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก ๆ คือ ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค แต่ปัจจัยพื้นฐานเป็นเพียงการระบุลักษณะของเทรนด์ตามน้ำหนักของข่าวได้เพียงเท่านั้น อาทิ เช่น  Up Trend / Down Trend / Sideway แต่ก็ไม่สามารถระบุพิกัดให้ออกมาในเชิงตัวเลข แนวรับ-แนวต้าน จุด Stop-loss หรือแม้กระทั่งจุด Take Profit ที่เหมาะสมได้ จึงต้องอาศัยปัจจัยทางเทคนิเข้ามาช่วยพิจารณา…. และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจึงขอข้าม การทำ Cup Pattern Step ที่ 1-2-3 เพื่อขอกล่าวแนวโน้มเทรนด์ปี 2021 ใน Step ที่ 4 ก่อนนะค๊า… ส่วนจุดกำเนิดและความเป็นไปอื่นๆจะขอกล่าวในบทความฉบับถัดไปแทนค๊า ……….

Step 4 คือ สร้าง Handle Cup หรือ ปีแห่งการปรับฐาน

                  หาก Trend 2564 กำลังทำ  Handle Cup จริงๆ
                                                      ทองคำในปีนี้จะเคลื่อนตัวในกรอบเท่าไหร่ ?

ลองสำรวจกันดูนะค่ะว่า เข้าข่ายกันไปแล้วกี่ข้อ.......