อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ ที่วัดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้นเป็น 3.3% ต่อปีในเดือนก.ค. จาก 3.0% ในเดือนมิ.ย. Core PCE ประจำปี ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ เฟดนำมาพิจารณา เพิ่มขึ้น 4.2% ซึ่งแข็งแกร่งกว่า 4.1%ในเดือนมิ.ย.เล็กน้อย และเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์