อัตราเงินเฟ้อสหรัฐ Core PCE (YoY) มาตรวัดเงินเฟ้อเฟด ลดลงเหลือ 3.9% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากเดือนก.ค.ที่เพิ่มขึ้น 4.3% (แก้ไขจาก 4.2%) ส่วน PCE (YoY) เพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ในเดือนส.ค. จาก 3.4% (แก้ไขจาก 3.3%) ในเดือนก.ค.ตามตลาดทั้งคู่ / PCE และ Core PCE (MoM) เพิ่มขึ้น 0.4% และ 0.1% ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการทั้งคู่