ที่รุนแรงพอที่จะขัดขวางอิหร่าน และกองกำลัง เพื่อปกป้องกองกำลังของสหรัฐเองในอนาคต โดยไม่ก่อให้เกิดสงครามโดยตรงกับอิหร่าน แต่ก็อาจเสี่ยงต่อการทำสงครามในวงกว้างขึ้น ซึ่งไบเดนได้หารือกับทีมความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อชั่งน้ำหนักทางเลือกที่อยู่ตรงหน้าทั้ง 2 ทางระหว่างการมุ่งหน้าคว่ำบาตร กับใช้กำลัง