⏳🧭📑ในรายงาน IMF กล่าวว่าสินทรัพย์ดิจิทัลไม่อยู่ในขอบของระบบการเงินอีกต่อไป เนื่องจากมีความผันผวนสูง ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและหุ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินในไม่ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้เงินดิจิทัล ระบุว่าความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ crypto กับการถือครองแบบดั้งเดิมเช่นหุ้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจำกัดการรับรู้ถึงผลประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายในตลาดการเงิน

🌃🧭⏳ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ เงินดิจิตอลและหุ้นมีการซื้อขายควบคู่กันไป โดยมีการซื้อขายเหรียญดิจิทัลเหมือนกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ เช่น พันธบัตรระดับการลงทุนและสกุลเงินหลัก (fiat) ความผันผวนของ Bitcoin อธิบายเกี่ยวกับความผันผวนของ S&P 500 ประมาณ 1 ใน 6 ระหว่างการระบาดใหญ่ตาม IMF และประมาณ 1 ใน 10 ของความผันแปรของผลตอบแทนของ S&P 500 การวิเคราะห์ของ IMF แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการรั่วไหลระหว่าง crypto และหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไรในช่วงที่ตลาดการเงินผันผวน ซึ่งรวมถึงช่วงที่ตลาดเกิดความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาในการระบาดของ Covid-19 หรือในช่วงที่ราคา Bitcoin ผันผวนอย่างรุนแรงค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth