😵⚠️🤢หน่วยเฝ้าระวังอาวุธของสวีเดนกล่าวว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ในโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการย้อนกลับการลดลงนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็น

📑🗃️💬สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม (SIPRI) กล่าวในวันจันทร์ว่าทั้ง 9 ประเทศติดอาวุธนิวเคลียร์กำลังเพิ่มและยกระดับคลังแสง

🇺🇲🇷🇺🚀สหรัฐ และรัสเซียซึ่งถือครองอาวุธนิวเคลียร์อยู่ 90% ของโลก โดยสังเกตุว่าคลังของพวกเขาลดลงในปี 2021 เนื่องจากการรื้อหัวรบที่ปลดประจำการจากการรับราชการทหารเมื่อหลายปีก่อน SIPRI ระบุว่า คลังอาวุธที่ใช้ได้ของทหารยังคงมีเสถียรภาพและอยู่ในขอบเขตที่กำหนดโดยสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์ โดยสถาบันวิจัยกล่าวว่าประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน อินเดีย ปากีสถาน อิสราเอล และเกาหลีเหนือ กำลังพัฒนาหรือปรับใช้ระบบอาวุธใหม่ หรือได้ประกาศความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้น อิสราเอลไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนว่ามีอาวุธดังกล่าว

📑✨⚠️ประเทศที่ติดอาวุธนิวเคลียร์กำลังเพิ่ม หรือยกระดับคลังอาวุธในประเทศของตน และส่วนใหญ่เพิ่มพูนนิวเคลียร์ และบทบาทของอาวุธนิวเคลียร์ในยุทธศาสตร์ทางการทหารของประเทศ

📑😵☔วิลเฟรด วาน ผู้อำนวยการโครงการอาวุธทำลายล้างของ SIPRI กล่าวว่านี่เป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth