⚖️💰💰สองส่วนเพิ่มเติมที่สำคัญในการเจรจางบประมาณสหรัฐกำลังดำเนินการอยู่ โดยฝ่ายบริหารปธน.ไบเดนแสวงหาเงินอีก 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยปกป้องยูเครนจากการรุกรานของรัสเซีย และอีก 22.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ Covid-19

💰💰⏳รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการจัดการและงบประมาณทำเนียบขาว กล่าวถึงความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มเติมในบล็อกโพสต์เมื่อวันพฤหัสฯ ว่าคำขอจะเป็นส่วนเพิ่มเติมในข้อตกลงด้านงบประมาณที่วางแผนไว้ซึ่งรัฐสภากำลังพยายามทำให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตาย มี.ค. ระบุว่าจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เงินจำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ 1.4 พันล้านดอลลาร์ ที่สหรัฐจัดหาให้ตั้งแต่ปี 2021

💰🛡️💬สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บริหารของไบเดนกล่าวกับผู้ช่วยรัฐสภาว่าคำขอจะรวมเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับกลาโหม และ 2.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในยูเครนค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth