🔒🔒🔒วิตาลี คลิตช์โกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ประกาศเคอร์ฟิวในเมืองเป็นเวลา 35 ชั่วโมง ท่ามกลางการโจมตีอย่างหนักของรัสเซีย โดยคำสั่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 20.00 น.ของวันอังคาร จนถึง 07.00 น.ของวันพฤหัสบดี โดยประชาชนไม่สามารถออกนอกเคหสถานได้ หากไม่ได้รับอนุญาต”ห้ามเคลื่อนย้ายไปรอบ ๆ เมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ ยกเว้นไปที่ที่พักพิงหนีระเบิด”คลื่นกระแทกจากแรงระเบิดยังทำให้ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินี่ใช้เป็นหลุมหลบภัยในตัวเมืองเสียหาย รถไฟจะไม่จอดที่สถานีอีกต่อไปค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth