🧾💸💸อาร์เจนตินาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ยังคงไม่บรรลุข้อตกลงในการรีไฟแนนซ์หนี้มูลค่า 45,000 ล้านดอลลาร์ที่ เนื่องจากประสบปัญหาในการลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ Martín Guzmán ระบุว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ IMF เสนอและสิ่งที่เสนอจากรัฐบาลอาร์เจนตินาประกอบด้วยความแตกต่างระหว่างโปรแกรมที่มีความเป็นไปได้อย่างมากว่าจะหยุดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อาร์เจนตินามี เทียบกับการมีโครงการที่จะให้ความต่อเนื่อง เพื่อการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอาร์เจนตินา ซึ่งในปี 2020 ยอดขาดดุลขั้นต้นอยู่ที่ 6.5% ของ GDP อันเนื่องมาจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการระบาดใหญ่ของ Covid-19 มีแผนที่จะลดเหลือ 3.3% ในปี 2022 หลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มกระบวนการฟื้นฟูโดยคาดว่า GDP จะเติบโต ประมาณ 10% ในปี 2021 ทั้งนี้เงื่อนไขหลักในการรักษาการฟื้นตัวคือการจัดการภาระหนี้ของประเทศ โดยมีกำหนดชำระในปี 2022 2023 และ 2024 ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth