🇦🇺💬ทางการออสเตรเลียแถลงการณ์ ระบุว่า รัฐบาลได้มีคำสั่งระงับการส่งออกอะลูมินา และแร่อะลูมิเนียมต่าง ๆ ไปยังรัสเซีย ให้มีผลบังคับใช้โดยทันที ตอบโต้การที่รัสเซียรุกรานยูเครน และจะบริจาคถ่านหินอย่างน้อย 7 หมื่นตันให้กับยูเครน เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการ

🇷🇺🔥🌡️แถลงการณ์ระบุว่ารัสเซียต้องพึ่งพาการนำเข้าอะลูมินาจากออสเตรเลียถึง 20% ของความต้องการทั้งหมด และรัฐบาลจะร่วมมือกับผู้ส่งออกและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งครั้งนี้ เพื่อหาตลาดใหม่ ๆ รองรับอะลูมินาและขยายตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อไปค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth