🚧🔥⚡สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้ประกาศต่อต้านการลงทุนกองทุนเพื่อการเกษียณอายุใน Crypto ในสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เนื่องจากมีโฆษณาและการตลาดหลายอย่างที่บอกให้ชาวออสเตรเลียเลือกใช้กองทุนบำนาญแบบจัดการตนเอง (SMSF) เพื่อลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงแทนอุตสาหกรรมปกติและกองทุนบำนาญเพื่อการค้าปลีกทั่วไปในประเทศ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญได้รับคำสั่งให้ลงทุนใน cryptocurrencies เช่น Bitcoin ค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth