🏫🪙😲โรงเรียนบล็อคเชนแห่งแรกในตะวันออกกลางจะเปิดขึ้นในเมืองริยาด ซาอุดีอาระเบีย ตามประกาศของสมาคมบล็อคเชน BSV มีรายงานว่าสถาบันแห่งใหม่จะจัดเตรียมเครื่องมือในการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่สนใจในการนำหรือทดลองใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน

🪙🪙🪙สมาคม BSV และ SDA จะร่วมมือกันผ่านสถาบันการศึกษาบล็อกเชนแห่งใหม่ของริยาดเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย รวมถึงนักพัฒนา นักศึกษา ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผู้บริหารธุรกิจ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้เห็นการใช้งานที่หลากหลายในหลาย ๆ ด้าน เช่น บริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ และโทรคมนาคม และอื่นๆ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึง Google และ IBM ต่างมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้บล็อคเชนค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth