🚫🚫🚫สำนักเลขาธิการเศรษฐกิจแห่งรัฐ (SECO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ที่รับผิดชอบด้านการส่งออกอาวุธ ปฏิเสธคำขอของเดนมาร์ก ที่จะส่งยานเกราะ Piranha ที่ผลิตในสวิส 20 คันไปยังยูเครน เนื่องจากนโยบายความเป็นกลางของประเทศ ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งอาวุธไปยังเขตที่มีความขัดแย้ง โดยนโยบายความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์กำหนดให้ต่างประเทศที่ซื้ออาวุธของสวิสนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตในการส่งออกค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth