🇪🇺🚗💥จากที่สหภาพยุโรปดึงดูดการส่งออก EV ของจีนจำนวนมาก โดยได้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งการทบทวนปรับอัตราภาษีนำเข้าจีนจาก 15% กลับเป็น 25% อาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนก.ค. จากการผลักดันการส่งออกรถ EV จำนวนมากไปยังยุโรปนี้ แม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตในยุโรปยังต่ำอยู่ แต่การที่จีนมีอิทธิพลเหนือการผลิตรถยนต์ปลั๊กอินอยู่หลายอย่าง ที่ท้าทายญี่ปุ่นในการเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการส่งออกยานยนต์ และจุดยืนของจีนอาจเปลี่ยนไปหากมีการกำหนดอัตราภาษี ในการคาดการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในเดือนต.ค. จีนจำกัดการส่งออกกราไฟท์ที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งส่งผลกระทบการผลิตรถยนต์ทั่วโลก และไม่มีผู้ผลิตรายใดที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ EV และส่วนประกอบอื่น ๆ ของจีน ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Bloomberg
🖇️Link : https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-20/china-is-under-pressure-to-keep-exporting-electric-cars-to-the-eu?sref=BdciWTzB

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me