🇨🇳🧭💬ปธน.สี จิ้นผิง ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนถึงความกังวลที่ใหญ่กว่าเศรษฐกิจที่มีปัญหา สุนทรพจน์ 2 ชั่วโมง ที่เน้นไปที่ความมั่นคงของชาติมากกว่าในอดีต คือนโยบายที่นำโดยรัฐ และมองภายใน เช่น ความพอเพียง และปราศจากโควิด จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

🇨🇳🌱💬สีได้สรุปความสำเร็จ และลำดับความสำคัญของพรรค ที่จะได้รับการศึกษาอย่างละเอียดโดยผู้ปฏิบัติงานในพรรค 96 ล้านคนทั่วประเทศ และจะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสารนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า มุ่งเป้าไปที่กลุ่มอำนาจโดยตรง แผนใหม่เพื่อควบคุมการสะสมความมั่งคั่งจะช่วยรักษาแรงกดดันจากการต่อต้านการทุจริตที่เขามุ่งมั่นกวาดล้าง

🧭⚔️🧮สีใช้เวลามากเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่แล้วในความสำคัญของความมั่นคงของชาติ แนวคิดที่หลากหลายตั้งแต่การเพิ่มการตอบสนองด้านสาธารณสุข ไปจนถึงการรักษาพลังงาน อาหาร และเทคโนโลยีที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในฮ่องกงในปี 2019, ความสำเร็จที่เห็นได้ชัดของนโยบายปลอดโควิด แม้จะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญของตลาดในประเทศ และเพิ่มความทันสมัยของกองทัพเป็น 2 เท่าค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/breakingviews/chinas-next-big-trade-is-nationalism-2022-10-17/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth