🇨🇳🧮🧲จีนกำลังเพิ่มความพยายาม ในการพัฒนาความสามารถด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่พัฒนาเองในประเทศ เนื่องจากพยายามเติมเต็มความเชี่ยวชาญที่ขาดแคลนอย่างรวดเร็ว ที่ถูกสหรัฐจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีชิปขั้นสูง

🇨🇳🎯🏫การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากกองทุนใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่เน้นการเรียนการสอนระยะสั้น และผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าสู่อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในช่วงเวลาที่เงินเดือนระดับเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

🇨🇳🎯🌡️ทั้งนี้จีนได้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมราว 200,000 คนในปีนี้ ตามรายงานจากสมุดปกขาวที่เผยแพร่ร่วมกันโดยศูนย์ข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานคลังความคิดของรัฐบาล และสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แห่งประเทศจีน (CSIA) ซึ่งเป็นกลุ่มการค้า ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/technology/china-tackles-chip-talent-shortage-with-new-courses-higher-pay-2023-03-28/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me