💰💸🧾China Evergrande Group จะขยายกำหนดเวลาสำหรับข้อเสนอการปรับโครงสร้างหนี้ออกไปเป็นวันที่ 18 พ.ค.ระบุว่าเจ้าหนี้จะได้รับค่าธรรมเนียมการยินยอม 0.25% ตามยอดคงค้างของหนี้โดยวิธีการบันทึกใหม่ ระบุว่า ผู้ถือ 77% ของหนี้ class-A และ 30% ของผู้ถือหนี้ class-C ได้ส่งการสนับสนุนตามลำดับสำหรับข้อเสนอการปรับโครงสร้าง และอื่น ๆ โดยกำหนดเวลาในการลงนามเพื่อรับสิ่งจูงใจเป็นคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากมูลค่าเจ้าหนี้มากกว่า 75% ในแต่ละประเภทหนี้จึงจะผ่าน

💸💸💰Evergrande เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกซึ่งมีหนี้สินรวม $300,000 ล้าน และมีความพยายามที่จะปรับโครงสร้างหนี้ ค่ะ

🖇️ขอบคุณภาพ : Reuters
🖇️Link : https://www.reuters.com/world/china/china-evergrande-gains-more-than-77-backing-class-debt-holders-debt-2023-04-27/

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me