🇨🇳🚧🦠ทางการจีนเผย หน่วยงานทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหา Covid-19 ของจีนสามารถตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่งได้ 51.65 ล้านราย/วัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจห้กับประชาชนในการยับยั้งโรคระบาด

🦠📑🔒สำนักข่าวซินหัวรายงาน ปัจจุบันจีนมีสถาบันทดสอบกรดนิวคลีอิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 13,100 แห่ง พร้อมบุคลากรดำเนินงานเกือบ 150,000 คน โดยทั่วไปผลทดสอบนิวคลีอิกจะออกมาภายใน 6 ชั่วโมง และหน่วยงานสาธารณสุขได้รักษาการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์การทดสอบที่รวดเร็วขึ้นค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth