🔥🇨🇳🇺🇸ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ และจีนที่ยังคงตึงเครียด ผลักดันแรงกระตุ้นให้จีนดำเนินการนำเข้าสินค้าเกษตรที่หลากหลายขึ้น จีนอาจยังคงจำกัดการซื้อถั่วเหลืองและสินค้าเกษตรอื่นๆจากสหรัฐ ซึ่งตามรายงานของ Fitch Solutions ระบุในหมายเหตุว่า บราซิลมีส่วนแบ่งตลาดจีนในระดับสูง และอาจสูงขึ้นไปอีกสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์บางชนิด เช่น เนื้อสัตว์และฝ้าย จากความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนแย่ลงความตึงเครียดที่เกี่ยวโยงมาจากในฮ่องกง ไต้หวัน ปัญหาสิทธิมนุษยชน และต้นกำเนิดของโรคระบาดค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth