🦠🦠🇨🇳ได้มีการคาดการณ์ว่าระบบสาธารณสุขของจีนจะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างรุนแรงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากจำนวนผู้ป่วย Covid-19 ที่พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดในอู่ฮั่นปี 2020 และทำให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะตึงเครียดอีกครั้ง

📊🦠🔥ในช่วง 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา จีนได้รายงานจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในท้องถิ่น ซึ่งมากกว่า 14,000 ราย มากกว่าในปี 2021 ทั้งปี ท่ามกลางการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของตัวแปร Omicron ทำให้เกิดความกังวลต่อการล็อคเมืองอย่างหนักหน่วง และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ

🔥📊🦠ในพื้นที่บางส่วนของจีน รับรู้ได้ถึงวิกฤตแล้ว ขณะที่กำลังเร่งทดสอบประชากรในท้องถิ่น และกักกันผู้ติดเชื้อภายใต้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมโรคที่เข้มงวดของจีน แม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยจะค่อนข้างต่ำถ้าเทียบตามมาตรฐานระดับโลก

🥺🤧🦠ในจังหวัดจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในการระบาดระลอกปัจจุบัน กำลังเร่งเตรียมรับมือตามโรงพยาบาลชั่วคราว โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดจะขาดแคลนใน 2-3 วันค่ะ

Follow Me↙️↙️↙️↙️
📌FB:https://www.facebook.com/shininggold.th/
📌Web:https://shininggold.com/homepage
📌Telegram:https://t.me/shininggoldth
📌Line@:@shininggoldth